Πακέτα Συνεργασίας


Full Listing Management

15% Κράτηση 

Διαχείριση Airbnb Booking.com, Expedia, Agoda, Homeaway, Tripadvisor & 50+ Channels!

Διαχείριση πληρωμών και άμεση χρέωση

Διαχείριση Ημερολογίου

Δυναμική Τιμολόγηση

Επικοινωνία με επισκέπτες

Εσείς προετοιμάζετε το ακίνητο και υποδέχεστε τους επισκέπτες!

Full Property Management

20% Κράτηση

Διαχείριση Airbnb Booking.com, Expedia, Agoda, Homeaway, Tripadvisor & 50+ Channels!

Διαχείριση πληρωμών και άμεση χρέωση

Διαχείριση Ημερολογίου

Δυναμική Τιμολόγηση

Επικοινωνία με επισκέπτες

Προετοιμασία Ακινήτου

Υποδοχή & Υποστήριξη Επισκεπτών

Professional Cleaning

Key Management

Διαχειριζόμαστε πλήρως & επαγγελματικά το ακίνητο σας!

Long Term Rental

%

Μακροχρόνια Ενοικίαση 
Ιδανικό για ιδιοκτήτες που επιθυμούν ένα σταθερό εισόδημα